4 Skirtumai tarp savarankiškai dirbančių verslininkų ir verslininko, dirbančio vienas